Gminny Ośrodek Kultury

 

Dyrektor - Małgorzata Gul

28-210 Bogoria, ul. Spacerowa 3

[tel: 15 867-41-65]

https://gokbogoria.naszgok.pl/

e-mail: gok0@gazeta.pl


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl