TARYFY
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl