Konsultacje i Projekty
Uchwał

Załączone pliki:
Uchwała Nr II/19/10 (2010_U_19.pdf - 68.351 KB)
Data publikacji: 2010-12-14 10:24:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia szczegółowego dposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Informacja (2011_Informa_konsultacje.pdf - 308.783 KB)
Data publikacji: 2011-01-20 08:24:22 Redaktor: Renata Borek
Opis: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok
Zaproszenie (2011_Zaproszenie_konsul.pdf - 298.293 KB)
Data publikacji: 2011-01-20 08:25:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: na spotkanie w sprawie konsultacji
Projekt Programu (2011_Program_wspolpracy.pdf - 103.681 KB)
Data publikacji: 2011-01-20 08:26:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O IAŁALNOŚCI POŻYTKU BLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2011 r.
Protokół (2011_P_Pozytek.pdf - 51.394 KB)
Data publikacji: 2011-02-15 11:58:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: z konsultacji
Lista (2011_lista.pdf - 14.331 KB)
Data publikacji: 2011-02-15 11:59:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: uczestników

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl