Regulamin Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bogoria określa zakres działania i zadania Urzędu, jego organizację, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXV/219/09 (2009_U_219.PDF - 71.244 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 09:58:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie utworzenia straży gminnej
Zarządzenie Nr 2/2011 (2011_Z_2.pdf - 218.113 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:33:23 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria
Załącznik Nr 1 (2011_REGULAMIN_ORGANIZACYJNY.pdf - 523.449 KB)
Data publikacji: 2011-02-02 14:35:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Zarządzenie Nr 2/2011
Zarządzenie Nr 120.5.2014 (Zarzadzenie_120_5_2014.pdf - 849.269 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 10:47:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bogorii
Zarządzenie Nr 120.8.2015 (Zarzadzenie_120_8_2015.pdf - 682.611 KB)
Data publikacji: 2015-03-05 13:35:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl