Regulaminy
Regulamin

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXVIII/260/09 (2009_U_260.PDF - 105.552 KB)
Data publikacji: 2009-12-01 15:19:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
Regulamin (regulamin.pdf - 877.365 KB)
Data publikacji: 2015-08-28 09:24:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Uchwała Nr XXIX/242/2013 (Uchwala.XXIX.242.2013.pdf - 296.818 KB)
Data publikacji: 2015-08-28 09:27:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
Regulamin Obowiązujący od 01.01.2016 r. (Regulamin_obowiazujacy_od-01_01_2016r..pdf - 111.995 KB)
Data publikacji: 2016-03-11 09:37:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Regulamin Obowiązujący od 01.01.2016 r.
Uchwała Nr VII/47/2015 (Uchwala_Nr_VII.47.2015.pdf - 686.056 KB)
Data publikacji: 2016-03-11 09:39:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie EZGDK
Uchwała XVII/148/2016 (Regulamin_targowiska_gminnego.pdf - 191.576 KB)
Data publikacji: 2016-07-26 14:17:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady i tryb korzystania z targowiska gminnego

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl