Dom Pomocy Społecznej

w Pęcławicach Górnych

Dyrektor - Anna Gawlik

tel. 724 558 854

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2023 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2023 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok

- Załącznik do Informacji dodatkowej za 2023 rok

- Rachunek zysków i strat za 2023 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2022 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2022 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok

- Załącznik do Informacji dodatkowej za 2022 rok

- Rachunek zysków i strat za 2022 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2021 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2021 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok

- Rachunek zysków i strat za 2021 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2020 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2020 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok

- Rachunek zysków i strat za 2020 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2019 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Budżet > 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=726

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

Załączone pliki:

Uchwała Nr IX/76/2011
(2011_U_76.pdf - 509.053 KB) Data publikacji: 2011-09-07 11:54:58 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl