2012 rok
oferty

Załączone pliki:
Wspieranie realizacji zadania publicznego (Wspieranie realizacji zadania publicznego.pdf - 980.164 KB)
Data publikacji: 2012-06-22 12:19:30 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bogoria
Zarządzenie Nr 0050.26.2012 (2012_Z_26.pdf - 1341.412 KB)
Data publikacji: 2012-06-29 14:28:41 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Wzór oferty (2012_WZOR_OFERTY.doc - 114.176 KB)
Data publikacji: 2012-07-12 08:15:19 Redaktor: Renata Borek
Opis: na realizację zadania publicznego
Protokoł Komisji Konkursowej na realizacje zadania publicznego (Protokol_Komisji_Konkursowej_na_realizacje_zadania_publicznego.pdf - 336.182 KB)
Data publikacji: 2012-08-13 09:32:15 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.34.2012 Wójt Gminy Bogoria z dnia 23 lipca 2012 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zaproszenie (Zaproszenie.pdf - 375.643 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 14:41:10 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Wójt Gminy Bogoria zaprasza na spotkanie w sprawie konsultacji – propozycji zadań, które mogą być ujęte do realizacji w Programie Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.
Konsultacje (Konsultacje.pdf - 446.696 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 14:43:10 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Informujemy, że zbieramy propozycje form współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Będą one przedmiotem konsultacji przy tworzeniu Programu Współpracy na 2013 rok
Program - projekt (Program - projekt.pdf - 73.305 KB)
Data publikacji: 2012-11-15 15:02:58 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2013
Lista obecnosci (lista obecnosci.pdf - 64.377 KB)
Data publikacji: 2012-11-29 15:17:42 Redaktor: Damian Grudzień
Protokół (protokol.pdf - 157.8 KB)
Data publikacji: 2012-11-29 15:18:20 Redaktor: Damian Grudzień

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl