2012 - 2013 rok

INFORMACJA

dla mieszkańców gminy Bogoria

Z dniem 1 lipca 2012 roku nastąpi zmiana cen i stawek opłat wskazanych w taryfach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przyjętych Uchwałą Nr XVI/135/2012 Rady Gminy w Bogorii z dnia 18.05.2012 r.

1. Cena 1 m3 wody będzie wynosić - 2 zł 76gr brutto

2. Opłata abonamentowa w stosunku miesięcznym dla odbiorców:

- usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego będzie wynosić - 5 zł 32gr brutto

- usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody będzie wynosić - 3 zł 00gr brutto

3. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić - 4 zł 41gr brutto

4. Dopłata z budżetu gminy do 1m3 ścieków będzie wynosić - 1 zł 03gr brutto

Wójt Gminy Bogoria

mgr Władysław Brudek


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl