Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Informacje w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kielach: >>>Kliknij tutaj<<<

Bezpośredni link do postanowień komisarzy wyborczych w sprawie obwodów głosowań  https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26.03.2018
(Uchwala_XXXIX_332_2018_RG_Bogoria_26_03_2018.pdf - 213.387 KB) Data publikacji: 2023-05-10 15:23:20 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Uchwała Nr XXXIX/332/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 26.03.2018 w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Postanowienie Nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26.08.2019 r.
(Postanowienie_Komisarza_139_2019_26_08_2019.pdf - 211.675 KB) Data publikacji: 2023-05-10 15:24:45 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Postanowienie Nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26.08.2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28.04.2023 r.
(Bogoria_5242_56_2023_okregi_wyborcze_28_04_2023.pdf - 149.898 KB) Data publikacji: 2023-05-23 09:49:07 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Postanowienie Nr 35/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 28.04.2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Bogoria do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 09.04.2019 r.
(Postanowienie_Komisarza_75_2019_09_04_2019.pdf - 207.852 KB) Data publikacji: 2023-05-23 09:53:08 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 09.04.2019 r. w sprawie podziału Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31.05.2023 r.
(Postanowienie_Komisarza_46_2023_obwody_31_05_2023.pdf - 146.25 KB) Data publikacji: 2023-06-01 10:00:02 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Postanowienie Nr 46/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania

Postanowienie Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29.08.2023 r.
(Postanowienie_Komisarza_81_2023_obwody_29_08_2023.pdf - 241.587 KB) Data publikacji: 2023-08-29 17:09:27 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Postanowienie Nr 81/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29.08.2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bogoria na stałe obwody głosowania

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.11.2023 r.
(Obwieszczenie_Wojewody_z_dnia_21_11_2023.pdf - 477.502 KB) Data publikacji: 2023-11-29 15:11:52 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.11.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl