Nieruchomości
wykazy sprzedaży, ogłoszenia: o przetargach na zbycie nieruchomości, o komunalizacji, o najmie, dzierżawie.

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl