2013 rok
2013 r.

Załączone pliki:
Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria Nr 0050.9.2013 (zarzadzenie- konkurs ofert.pdf - 1014.675 KB)
Data publikacji: 2013-03-13 09:23:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria NR 0050.16.2013 (2013_Z16.pdf - 1112.826 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:39:25 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Powołanie komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych
Protokół (Protokół_.pdf - 930.778 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:51:34 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Protokół z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.16.2013 Wójt Gminy Bogoria z dnia 10 kwietnia 2013 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria NR 0050.17.2013 (2013_Z17.pdf - 686.748 KB)
Data publikacji: 2013-04-16 13:53:34 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Zarządzenie sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizacje zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Bogoria do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem, zgodnie z Art 19a. 1. uo.d.p.p.iw. (20130919 - Oferta realizacji zadania publicznego.pdf - 1858.802 KB)
Data publikacji: 2013-09-19 11:33:30 Redaktor: Damian Grudzień
Opis: Dobre praktyki organizacji pozarządowych - wizyta studyjna w Wiśle

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl