2014 rok
2014 r.

Załączone pliki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (2014_Z_10.pdf - 3764.449 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 10:53:32 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
korekta rzeczowo-finansowa (Korekta_rzeczowo-finansowa.pdf - 61.066 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 10:57:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Korekta rzeczowo-finansowa do oferty realizacji zadania publicznego
Druk Oferty (Druk_Oferty.pdf - 57.437 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 10:58:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: druk Oferty realizacji zadania publicznego
Druk Umowy (Druk_Umowy.pdf - 69.537 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 10:58:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Druk Umowy
Druk Sprawozdania (Druk_Sprawozdania.pdf - 51.41 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 10:59:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Druk Sprawozdania
Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej (2014_Z_11.pdf - 1130.843 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 11:01:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2014 roku.
formularz zgłoszeniowy (formularz_zgloszeniowy.pdf - 36.556 KB)
Data publikacji: 2014-03-17 11:06:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: formularz zgłoszeniowy
Sprawozdanie za rok 2013 (Sprawozdanie_za_rok_2013.pdf - 2041.865 KB)
Data publikacji: 2014-03-28 09:24:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2013
Wyniki otwartego konkursu ofert (wyniki_otwartego_konkursu_ofert.pdf - 1046.235 KB)
Data publikacji: 2014-04-30 14:03:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl