2007 rok
Budżet

Załączone pliki:
Uchwała (2007_uchw_nr_ 25.pdf - 125.735 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:36:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bogoria na 2007 r.
Załącznik nr 1 (2007_Zal_Nr_1do_U_25.xls - 34.816 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:37:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody budżetu
Załącznik nr 2 (2007_Zal_ Nr2doU_25.xls - 38.912 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:40:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wydatki budżetu gminy 2007
Załącznik nr 3 (2007_Zal_Nr3_doU_25.xls - 33.792 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:42:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik nr 3a (2007_Zal_Nr_3ado_U25.xls - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:45:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zadania inwestycyjne roczne -2007
załącznik nr 4 (2007_Zal_Nr4doU_25.xls - 25.088 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:46:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: przychody i rozhody budżetu
Załącznik nr 5 (2007_Zal_Nr 5do U_25.xls - 17.408 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:48:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej
załącznik nr 6 (2007_Zal_Nr_6do U_25.xls - 22.528 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:50:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami adm. rządowej
Załącznik nr 7 (2007_Zal_Nr7doU_25.xls - 23.552 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:52:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: plan przychodów i wydatków zakładów budzetowych
Załącznik nr 8 (2007_Zal_8_doU_25.xls - 22.016 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:55:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje przemiotowe w 2007
Załącznik nr 9 (2007_Zal_Nr9doU_25.xls - 20.992 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:56:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje podmiotowe w 2007
Załącznik nr 10 (2007_Zal_Nr10doU_25.xls - 20.992 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:57:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje celowe na zadania własne
Załącznik nr 11 (2007_Zal_Nr 11doU_25.xls - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 14:58:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
Załącznik nr 12 (2007_ZAL_12doU_25.xls - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 15:01:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki - porozumienia jst
prognoza kwoty długu (2007_Prognoza_dlugu.xls - 27.648 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 15:03:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: na rok 2007 i lata następne
Zarządzenie nr 4 (2007_ZW_4.pdf - 57.171 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:21:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na rok2007
Załącznik nr 1 (2007_Z1_ZW_4.pdf - 96.487 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:26:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Szczegółowy podział dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2 (2007_Z2_ZW_4.pdf - 123.704 KB)
Data publikacji: 2007-05-14 12:31:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Szczegółowy podział wydatków budżetowych

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl