2015 rok
2015 rok

Załączone pliki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku (2015_Z_9.pdf - 4058.271 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:18:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Wzór korekta rzeczowo-finansowa (wzor_korekty_rzeczowo_finansowej.pdf - 61.034 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:19:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta rzeczowo-finansowa
wzór oferty (Wzor_Oferty.pdf - 57.437 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:19:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: wzór oferty
Wzór sprawozdania (Wzor_Sprawozdania.pdf - 51.41 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:20:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Wzór sprawozdania
Wzór umowy (Wzor_Umowy.pdf - 69.537 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:20:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Wzór umowy
wzór deklaracji (Deklaracja.pdf - 40.765 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:21:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: wzór Deklaracji
Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej (2015_Z_10.pdf - 1182.9 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:22:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy (Formularz_zgloszeniowy_2015.pdf - 36.316 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:22:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Formularz zgłoszeniowy
Komisja Konkursowa (Komisja Konkursowa.pdf - 2060.197 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 15:03:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Sprawozdanie za rok 2014 (Sprawozdanie_z realizacji_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf - 2248.475 KB)
Data publikacji: 2015-03-26 09:47:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Sprawozdanie za rok 2014
Wyniki otwartego konkursu ofert (Wyniki.pdf - 906.396 KB)
Data publikacji: 2015-04-08 09:33:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2015

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl