2012

2012


Załączone pliki:
informacja (img341.pdf - 1064.485 KB)
Data publikacji: 2015-04-10 10:53:15 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2012

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl