2013
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria stan na 31.12.2013

Załączone pliki:
Informacja o stanie mienia stan na 31.12.2013 (img342.pdf - 1079.107 KB)
Data publikacji: 2015-04-10 12:01:23 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Informacja

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl