2009
Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2009 

Załączone pliki:
wykaz (img343.pdf - 3857.095 KB)
Data publikacji: 2015-04-10 15:14:38 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Wykaz

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl