REFERENDUM 2015

Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria
(Obwieszczenie_z_dnia_24_lipca_2015r.pdf - 76.846 KB) Data publikacji: 2015-07-27 09:16:17 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: Obwieszczenie

Zarządzenie
(Zarzadzenie.pdf - 255.976 KB) Data publikacji: 2015-08-03 12:14:53 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych biorących udział w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie
(Zarzadzenie_Wojta_Gminy.pdf - 1482.813 KB) Data publikacji: 2015-08-12 10:02:20 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

zarządzenie Nr 0050.50.2015
(zmiana_zarzadzenia.pdf - 421.534 KB) Data publikacji: 2015-08-17 11:25:09 Redaktor: Marzena Miernowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Bogoria z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl