Rejestry i Ewidencje

- uchwał Rady Gminy w Bogorii
- interpelacji i wniosków zgłaszanych na sesjach
- zarządzeń Wójta Gminy Bogoria
- skarg i wniosków
- aktów prawa miejscowego

- ewidencja działalności gospodarczej
- kontroli
- upoważnień


Urząd Gminy w Bogorii posiada archiwum zakładowe w którym przechowywane są materiały archiwalne kategorii "A" i dokumentacja kat. "B".

 

 


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl