Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2016 roku
Ogłoszenia

Załączone pliki:
Ogłoszenie II ustnego przetrgu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (skan_21_01_2016.pdf - 4406.209 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 09:46:14 Redaktor: Piotr Opala
Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Folder(2016-11-23)0001.PDF - 5581.146 KB)
Data publikacji: 2016-11-25 10:08:46 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Ogłoszenie I przetargu

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl