Sprawozdanie za rok 2016
Sprawozdanie za rok 2016

Załączone pliki:
Sprawozdanie (Sprwozdanie_za_2016_rok.pdf - 4640.209 KB)
Data publikacji: 2017-03-29 15:02:43 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl