Narodowy Program Czytelnictwa 2017
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - w bieżącym roku szkolnym dotację otrzymał Zespół Placówek Oświatowych w Szczeglicach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczeglicach - 4 000,00 zł.

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl