Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Spis spraw załatwianych w Urzędzie Gminy

Wszelkie wpłaty należy przekazywać na rachunek bankowy:

BS Staszów O/Bogoria

89 9431 0005 2002 0200 0361 0033

 


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl