2007
Wykonanie budżetu za rok 2006

Załączone pliki:
Informacja (2007_IWB_2006.pdf - 68.163 KB)
Data publikacji: 2007-05-31 14:32:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2006 r
Wykaz (2007_WUO_2006.pdf - 73.438 KB)
Data publikacji: 2007-05-31 14:42:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: osób, którym udzielono w zakresie podatku i opłat udzielono ulg, odroczeń i umorzeń za 2006 r

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl