Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert

Załączone pliki:
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (Otwarty_konkurs_ofert_2018_org_pozarzadowe_zarzadzenie.pdf - 4577.949 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:45:37 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Oferta (Oferta_org_pozarzadowe_2018.rtf - 448.986 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:46:07 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Oferta realizacji zadania publiczenego
Sprawozdanie (Sprawozdanie_org_pozarzadowe_2018.rtf - 355.864 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:46:46 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Umowa (Druk_umowy_2018_org_pozarzadowe.pdf - 270.329 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:47:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 1 do umowy (Zalacznik_nr_1_do_umowy_org_pozarzadowe_2018.pdf - 15.777 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:48:07 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie / wolontariusza
Załącznik Nr 2 do umowy (Zalacznik_nr_2_do_umowy_org_pozarzadowe_2018.pdf - 20.331 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:48:34 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Opis faktury/rachunku
Deklaracja (Deklaracja_2018__org_pozarzadowe.pdf - 24.315 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:48:55 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Deklaracja

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl