Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego

Załączone pliki:
Klauzula USC (klauzula_usc_1.pdf - 226.337 KB)
Data publikacji: 2019-01-18 10:51:04 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl