Uchwały z dnia 5 lutego 2019 r.
Uchwały z dnia 5 lutego 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr IV/29/2019 (Uchwala.IV.29.2019.pdf - 3701.695 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:10:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
Uchwała Nr IV/30/2019 (Uchwala.IV.30.2019.pdf - 369.023 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:11:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
Uchwała Nr IV/31/2019 (Uchwala.IV.31.2019.pdf - 261.134 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:12:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na rok 2019
Uchwała Nr IV/32/2019 (Uchwala.IV.32.2019.pdf - 516.02 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:13:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2019 rok
Uchwała Nr IV/33/2019 (Uchwala.IV.33.2019.pdf - 180.791 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:13:53 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela na członka Powiatowej Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie
Uchwała Nr IV/34/2019 (Uchwala.IV.34.2019.pdf - 188.254 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:14:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria położonych w miejscowości Jurkowice
Uchwała Nr IV/35/2019 (Uchwala.IV.35.2019.pdf - 177.371 KB)
Data publikacji: 2019-02-07 14:15:29 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia zmian gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl