Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert

Załączone pliki:
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (Otwarty_konkurs_ofert_2019_org_pozarzadowe_zarzadzenie.pdf - 4428.675 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:22:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Oferta (Oferta_org_pozarzadowe_2019.rtf - 248.108 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:23:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie (Sprawozdanie_org_pozarzadowe_2019.rtf - 180.165 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:24:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Umowa (Druk_umowy_2019_org_pozarzadowe.pdf - 251.002 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:26:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 1 do umowy (Zalacznik_nr_1_do_umowy_org_pozarzadowe_2019.pdf - 18.968 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:28:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie / wolontariusza
Załącznik Nr 2 do umowy (Zalacznik_nr_2_do_umowy_org_pozarzadowe_2019.pdf - 23.977 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:29:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Opis faktury/rachunku
Deklaracja (Deklaracja_2019__org_pozarzadowe.pdf - 26.895 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 09:30:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Deklaracja

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl