Uchwały z dnia 28 lutego 2019 r.
Uchwały z dnia 28 lutego 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr VI/37/2019 (Uchwala.VI.37.2019.pdf - 259.971 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 12:17:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
Uchwała Nr VI/38/2019 (Uchwala.VI.38.2019.pdf - 100.967 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:21:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
Uchwała Nr VI/39/2019 (Uchwala.VI.39.2019.pdf - 435.644 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:21:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny
Uchwała Nr VI/40/2019 (Uchwala.VI.40.2019.pdf - 178.622 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:22:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Uchwała Nr VI/41/2019 (Uchwala.VI.41.2019.pdf - 188.978 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:23:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała Nr VI/42/2019 (Uchwala.VI.42.2019.pdf - 182.532 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:23:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii na Publiczną Szkołę Podstawową w Bogorii
Uchwała Nr VI/43/2019 (Uchwala.VI.43.2019.pdf - 179.71 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 15:24:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl