za 2018 rok
za 2018 rok

Załączone pliki:
Sprawozdanie Nr 1/2019 (Sprawozdanie.pdf - 8096.535 KB)
Data publikacji: 2019-03-28 13:56:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2018 rok

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl