Uchwały z dnia 29 marca 2019 r.
Uchwały z dnia 29 marca 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr VII/44/2019 (Uchwala.VII.44.2019.pdf - 372.933 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 14:17:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
Uchwała Nr VII/45/2019 (Uchwala.VII.45.2019.pdf - 302.378 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 14:18:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2018 rok
Uchwała Nr VII/46/2019 (Uchwala.VII.46.2019.pdf - 172.554 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:16:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Bogoria
Uchwała Nr VII/47/2019 (Uchwala.VII.47.2019.pdf - 389.921 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:17:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2019 roku
Uchwała Nr VII/48/2019 (Uchwala.VII.48.2019.pdf - 95.299 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:18:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
Uchwała Nr VII/49/2019 (Uchwala.VII.49.2019.pdf - 94.594 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:19:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
Uchwała Nr VII/50/2019 (Uchwala.VII.50.2019.pdf - 91.921 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:19:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr VII/51/2019 (Uchwala.VII.51.2019.pdf - 341.918 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:20:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie dalszego prowadzenia przez Gminę Bogoria Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii
Uchwała Nr VII/52/2019 (Uchwala.VII.52.2019.pdf - 343.826 KB)
Data publikacji: 2019-04-02 15:23:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania Powiatu Staszowskiego w zakresie założenia i prowadzenia przez Gminę Bogoria Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl