Uchwały z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Uchwały z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr VIII/53/2019 (Uchwala.VIII.53.2019.pdf - 3689.148 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:44:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
Uchwała Nr VIII/54/2019 (Uchwala.VIII.54.2019.pdf - 885.527 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:45:01 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
Uchwała Nr VIII/55/2019 (Uchwala.VIII.55.2019.pdf - 92.41 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:45:40 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr VIII/56/2019 (Uchwala.VIII.56.2019.pdf - 93.477 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:46:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr VIII/57/2019 (Uchwala.VIII.57.2019.pdf - 93.109 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:46:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr VIII/58/2019 (Uchwala.VIII.58.2019.pdf - 1799.366 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:47:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii za rok 2018
Uchwała Nr VIII/59/2019 (Uchwala.VIII.59.2019.pdf - 177.589 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:48:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
Uchwała Nr VIII/60/2019 (Uchwala.VIII.60.2019.pdf - 183.34 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:48:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała Nr VIII/61/2019 (Uchwala.VIII.61.2019.pdf - 183.341 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:49:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do reprezentowania Gminy Bogoria w Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi”
Uchwała Nr VIII/62/2019 (Uchwala.VIII.62.2019.pdf - 425.337 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:50:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2019 roku
Uchwała Nr VIII/63/2019 (Uchwala.VIII.63.2019.pdf - 619.769 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:50:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej I Stopnia w Bogorii
Uchwała Nr VIII/64/2019 (Uchwala.VIII.64.2019.pdf - 603.147 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 14:51:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl