Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Dyrektor - Magdalena Pańczyk

28-210 Bogoria, Niedźwiedź 24

[tel: 015 867-71-11]

 e-mail: pspniedzwiedz@gmail.com

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2023 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2023 pod adresem:

https://bip.bogoria.pl/page.php?id=1527

- Bilans jednostki za 2023 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok

- Załącznik do Informacja dodatkowa za 2023 rok

- Rachunek zysków i strat za 2023 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2022 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2022 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1412

- Bilans jednostki za 2022 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok

- Załącznik do Informacja dodatkowa za 2022 rok

- Rachunek zysków i strat za 2022 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2021 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2021 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1289

- Bilans jednostki za 2021 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok

- Rachunek zysków i strat za 2021 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2020 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2020 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1105

- Bilans jednostki za 2020 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok

- Rachunek zysków i strat za 2020 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=941

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=767

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl