Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku

Załączone pliki:
Konrad Borowiec - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (K_Borowiec.pdf - 2600.474 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:36:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Tomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (T_Kowalski.pdf - 2468.91 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:37:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Łukasz Jagodziński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych (L_Jagodzinski.pdf - 3177.184 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:40:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Renata Borek - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (R_Borek.pdf - 2594.855 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:41:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Krystyna Lipa - Inspektor (K_Lipa.pdf - 3115.571 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:44:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Teresa Skowron - Inspektor (T_Skowron.pdf - 2718.725 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:45:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Dariusz Nowak - Inspektor (D_Nowak.pdf - 2183.93 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:46:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Witold Łasisz - Podisnpektor (W_Lasisz.pdf - 2827.884 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:46:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Marzena Miernowska - Inspektor (M_Miernowska.pdf - 2545.281 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:47:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Anna Gawlik-Maj - Inspektor w Osrodku Pomocy Społecznej (A_Gawlik_Maj.pdf - 2855.965 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:48:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Aldona Orzech - Podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej (A_Orzech.pdf - 2014.769 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:49:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Ewa Włoch - Specjalista Pracy Socjalnej w Osrodku Pomocy Społecznej (E_Wloch.pdf - 2755.714 KB)
Data publikacji: 2019-05-14 08:50:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r.
Konrad Borowiec - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Borowiec.pdf - 2638.741 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:29:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Tomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (Kowalski.pdf - 2998.934 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:29:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Łukasz Jagodziński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych (Jagodzinski.pdf - 3282.507 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:30:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Renata Borek - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (Borek.pdf - 2612.364 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:34:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Krystyna Lipa - Inspektor (Lipa.pdf - 3031.166 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:36:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Teresa Skowron - Inspektor (Skowron.pdf - 2674.876 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:36:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Dariusz Nowak - Inspektor (Nowak.pdf - 1965.157 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:37:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Witold Łasisz - Podisnpektor (Lasisz.pdf - 2622.549 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:37:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Marzena Miernowska - Inspektor (Miernowska.pdf - 2583.655 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 10:38:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 20.05.2019 r.
Tomasz Kowalski - Kierownik Referatu Transportu i Drogownictwa (Kowalski_T.pdf - 1464.187 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 12:40:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
Teresa Skowron - Inspektor (Skowron_T.pdf - 1540.934 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 12:40:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
Anna Mianowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju (Mianowska.pdf - 1110.031 KB)
Data publikacji: 2019-10-04 08:35:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
Tomasz Kowalski - Inspektor ds. komunikacji i drogownictwa (T.Kowalski.pdf - 1407.46 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 08:18:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 06.11.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl