Uchwały z dnia 10 czerwca 2019 r.
Uchwały z dnia 10 czerwca 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/65/2019 (Uchwala.IX.65.2019.pdf - 280.205 KB)
Data publikacji: 2019-06-12 14:43:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
Uchwała Nr IX/66/2019 (Uchwala.IX.66.2019.pdf - 186.544 KB)
Data publikacji: 2019-06-12 14:44:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców usługi z terenu gminy Bogoria
Uchwała Nr IX/67/2019 (Uchwala.IX.67.2019.pdf - 1631.559 KB)
Data publikacji: 2019-06-12 14:44:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bogoria na lata 2019 – 2021

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl