rok 2008
Zarządzenia

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/08 (2008_Z_1.pdf - 39.435 KB)
Data publikacji: 2008-01-09 13:32:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczególowego podziału wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007
Zarządzenie Nr 2/08 (2008_Z_2.pdf - 236.481 KB)
Data publikacji: 2008-01-09 13:33:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 3/08 (2008_Z_3.pdf - 18.09 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:10:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przydziału odzieży roboczej dla przcowników Urzędu Gminy w Bogorii
Zarządzenie Nr 4/08 (2008_Z_4.pdf - 226.32 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:12:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych przekraczająca 14.000 euro w Gminie Bogoria
Zarządzenie Nr 5/08 (2008_Z_5.pdf - 24.788 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:13:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
Zarządzenie Nr 6/08 (2008_Z_6.pdf - 285.193 KB)
Data publikacji: 2008-02-29 09:28:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Zarządzenie Nr 7/08 (2008_Z_7.pdf - 440.942 KB)
Data publikacji: 2008-02-29 09:30:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"
Zarządzenie Nr 8/2008 (2008_Z_8.pdf - 17.272 KB)
Data publikacji: 2008-03-05 09:27:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Zarządzenie Nr 9/08 (2008_Z_9.pdf - 28.228 KB)
Data publikacji: 2008-03-05 09:28:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym
Zarządzenie Nr 10/08 (2008_Z_10.pdf - 41.323 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:21:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
Zarządzenie Nr 11/08 (2008_Z_11.pdf - 14.311 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:21:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zasadach przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 12/08 (2008_Z_12.pdf - 78.337 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:23:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty na: "dostawę samochodu ciężarowego - wywrotka"
Zarządzenie Nr 13/08 (2008_Z_13.pdf - 78.344 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:40:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: dostawę samochodu ciężawrowego - wywrotka
Zarządzenie Nr 14/08 (2008_Z_14.pdf - 891.508 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:44:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 15/08 (2008_Z_15.pdf - 67.067 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:46:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Programu Integracji Społecznej Gminy Bogoria na lata 2008-2008
Zarządzenie Nr 16/08 (2008_Z_16.pdf - 83.138 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:48:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "remiont budynku oświatowego w Kiełcznie - II etap"
Zarządzenie Nr 17/08 (2008_Z_17.pdf - 76.393 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:30:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Zarządzenie Nr 18/08 (2008_Z_18.pdf - 24.121 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:31:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 19/08 (2008_Z_19.pdf - 22.588 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:32:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
Zarządzenie Nr 20/08 (2008_Z_20.pdf - 26.833 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:58:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 21/08 (2008_Z_21.pdf - 26.059 KB)
Data publikacji: 2008-05-26 14:06:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 22/08 (2008_Z_22.pdf - 86.821 KB)
Data publikacji: 2008-05-26 14:07:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"
Zarządzenie Nr 23/08 (2008_Z_23.pdf - 31.293 KB)
Data publikacji: 2008-05-29 09:07:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 24/08 (2008_Z_24.pdf - 77.297 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:15:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"
Zarządzenie Nr 25/08 (2008_Z_25.pdf - 75.008 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:16:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zarządzenie Nr 26/08 (2008_Z_26.pdf - 75.667 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:19:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uchniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009
Zarządzenie 27/08 (2008_Z_27.pdf - 24.836 KB)
Data publikacji: 2008-07-03 09:21:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji Konkursowej ds przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
Zarządzenie Nr 28/08 (2008_Z_28.pdf - 24.562 KB)
Data publikacji: 2008-07-03 09:21:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
Zarządzenie 29/08 (2008_Z_29.pdf - 80.303 KB)
Data publikacji: 2008-07-16 09:46:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w spraie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009
Zarządzenie 30/08 (2008_Z_30.pdf - 17.797 KB)
Data publikacji: 2008-07-16 09:46:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 31/08 (2008_Z_31.pdf - 212.323 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:41:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria
Zarządzenie Nr 32/08 (2008_Z_32.pdf - 19.477 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:42:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 33/08 (2008_Z_33.pdf - 11.458 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:44:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pełczyce
Zarządzenie 34/08 (2008_Z_34.pdf - 13.606 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:47:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont budynku oświatowego w Kiełczynie - II etap"
Zarządzenie Nr 35/08 (2008_Z_35.pdf - 43.368 KB)
Data publikacji: 2008-07-29 11:48:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Bogoria
Zarządzenie Nr 36/08 (2008_Z_36.pdf - 21.674 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:44:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 37/08 (2008_Z_37.pdf - 12.045 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:44:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pełczyce
Zarządzenie Nr 38/08 (2008_Z_38.pdf - 30.261 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:46:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego w 2008 r.
Zarządzenie Nr 39/08 (2008_Z_39.pdf - 11.049 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:44:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 40/08 (2008_Z_40.pdf - 13.833 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:46:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku
Zarządzenie Nr 41/08 (2008_Z_41.pdf - 30.338 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:59:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "opracowania dokumentacji projektu na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bogoria"
Zarządzenie Nr 42/08 (2008_Z_42.pdf - 29.15 KB)
Data publikacji: 2008-08-12 14:33:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie: powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"
Zarządzenie Nr 43/08 (2008_Z_43.pdf - 43.63 KB)
Data publikacji: 2008-08-12 14:34:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 44/08 (2008_Z_44.pdf - 22.635 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:13:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 45/08 (2008_Z_45.pdf - 30.342 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:16:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
Zarządzenie Nr 46/08 (2008_Z_46.pdf - 24.621 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:17:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
Zarządzenie Nr 47/08 (2008_Z_47.pdf - 12.69 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:18:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 48/08 (2008_Z_48.pdf - 28.734 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:20:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawę autobusu"
Zarządzenie Nr 49/08 (2008_Z_49.pdf - 17.124 KB)
Data publikacji: 2008-09-10 09:44:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 50/08 (2008_Z_50.pdf - 15.297 KB)
Data publikacji: 2008-09-18 13:29:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. " Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"
Zarządzenie Nr 51/08 (2008_Z_51.pdf - 29.443 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:05:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
Zarządzenie Nr 52/08 (2008_Z_52.pdf - 14.99 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:07:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie zabudowy opraw oświetlenia drogoweo na terenie gminy Bogoria"
Zarządzenie Nr 53/08 (2008_Z_53.pdf - 28.01 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:08:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda II etap"
Zarządzenie Nr 54/08 (2008_Z_54.pdf - 28.842 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:09:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na: "przebudowa istniejścego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
Zarządzenie Nr 55/08 (2008_Z_55.pdf - 13.654 KB)
Data publikacji: 2008-09-25 11:06:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie Nr 56/08 (2008_Z_56.pdf - 20.78 KB)
Data publikacji: 2008-09-30 13:11:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Zarządzenie Nr 57/08 (2008_Z_58.pdf - 33.493 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:03:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 59/08 (2008_Z_59.pdf - 13.933 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:05:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn:"Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"
Zarządzenie Nr 60/08 (2008_Z_60.pdf - 16.576 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:05:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zaspołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego
Zarządzenie Nr 61/08 (2008_Z_61.pdf - 15.556 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:06:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kieronika OPS w Bogorii
Zarządzenie Nr 62/08 (2008_Z_62.pdf - 16.478 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:07:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/19/2001 Zarządu Gminy w Bogorii w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii
Zarządzenie Nr 63/08 (2008_Z_63.pdf - 29.508 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:15:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 64/08 (2008_Z_64.pdf - 100.577 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:16:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gm Bogoria w zakresie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków
Zarządzenie Nr 65/08 (2008_Z_65.pdf - 118.323 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:19:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
Zarządzenie Nr 66/08 (2008_Z_66.pdf - 26.069 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:19:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 67/08 (2008_Z_67.pdf - 14.146 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:21:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."budowa budynku jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"
Zarządzenie Nr 68/08 (2008_Z_68.pdf - 13.948 KB)
Data publikacji: 2008-10-28 11:39:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 69/08 (2008_Z_69.pdf - 34.894 KB)
Data publikacji: 2008-10-28 11:40:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
Zarządzenie Nr 70/08 (2008_Z_70.pdf - 17.162 KB)
Data publikacji: 2008-10-29 09:09:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji w celu załatwienia Uchwały Nr XXIV/148/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16.10.2008 r.
Zarządzenie Mr 71/08 (2008_Z_71.pdf - 41.2 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:47:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 72/08 (2008_Z_72.pdf - 15.873 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:48:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
Zarządzenie Nr 73/08 (2008_Z_73.pdf - 28.425 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:49:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"
Zarządzenie Nr 74/08 (2008_Z_74.pdf - 20.854 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:50:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
Zarządzenie Nr 75.08 (2008_Z_75.pdf - 13.534 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:52:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
Załącznik do zarządzenie Nr 75 (2008_Z_Projekt_budzet.pdf - 505.592 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:53:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: Projekt budżetu gminy na 2009 rok
Załącznik do zarządzenia nr 75/08 (2008_mienie.pdf - 199.34 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:54:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 76/08 (2008_Z_76.pdf - 14.356 KB)
Data publikacji: 2008-11-18 13:59:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 77/08 (2008_Z_77.pdf - 17.777 KB)
Data publikacji: 2008-11-18 14:00:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
Zarządzenie Nr 78/08 (2008_Z_78.pdf - 14.104 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:44:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Zarządzenie Nr 79/08 (2008_Z_79.pdf - 27.466 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:45:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 80/08 (2008_Z_80.pdf - 14.203 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:46:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "wymiana pokrycia na budynku OSP w Miłoszowicach
Zarządzenie Nr 81/08 (2008_Z_81.pdf - 14.438 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:34:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zgłoszenia uczestnika do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
Zarządzenie Nr 82/08 (2008_Z_82.pdf - 32.731 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:35:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 83/08 (2008_Z_83.pdf - 14.258 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:36:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda - II etap
Zarządzenie Nr 84/08 (2008_Z_84.pdf - 14.814 KB)
Data publikacji: 2008-12-11 09:26:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii
Zarządzenie Nr 85/08 (2008_Z_85.pdf - 22.932 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:34:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
Zarządzenie Nr 86/08 (2008_Z_86.pdf - 17.147 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:37:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria
Zarządzenie Nr 87/08 (2008_Z_87.pdf - 29.16 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:39:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii"
Zarządzenie Nr 88/08 (2008_Z_88.pdf - 29.169 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 10:03:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Bezgotówkowy zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych"
Zarządzenie Nr 89/08 (2008_Z_89.pdf - 30.398 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 10:05:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowę i modernizację GOK w Bogorii"
Zarządzenie Nr 90/08 (2008_Z_90.pdf - 97.011 KB)
Data publikacji: 2009-01-14 13:49:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
Zarządzenie Nr 91/08 (2008_Z_91.pdf - 753.914 KB)
Data publikacji: 2009-01-14 13:51:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawi ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl