2019 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Załączone pliki:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06.08.2019 r. (Obwieszczenie_okregi_wybory_sejm_senat_2019.pdf - 918.013 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 14:47:42 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: O okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 19.08.2019 r. (2019_Z_53_zarzadzenie_plakaty_wybory_sejm_senat_2019.pdf - 274.706 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 14:48:45 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Postanowienie Komisarza Wyborczego - stałe obwody głosowania - Gmina Bogoria (1566824365_SS2019_obwody_stale_zmieniajace_Bogoria.pdf - 207.961 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 12:34:31 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego - stałe obwody głosowania - Gmina Bogoria
Postanowienie Komisarza Wyborczego - odrębne obwody głosowania - Gmina Bogoria (1566826570_SS2019_obwody_odrebne_Bogoria.pdf - 108.146 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 12:35:00 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza Wyborczego - odrębne obwody głosowania - Gmina Bogoria
Informacja OKW o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach - Wybory Sejm i Senat 2019 (Informacja_OKW_sklad_siedziba_pelnione_dyzury_Wybory_Sejm_Senat_2019.pdf - 547.458 KB)
Data publikacji: 2019-08-28 12:53:33 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach - Wybory Sejm i Senat 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 11 września 2019 roku (Obwieszczenie_o_obwodach_wybory_SS_13_10_2019.pdf - 221.045 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 11:44:20 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Informacja o terminie losowania do komisji wyborczych (Informacja_o_losowaniach_Gmina_Bogoria_Wybory_Sejm_i_Senat_2019.pdf - 207.108 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 21:05:35 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o terminie losowania do komisji wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019 r.
Informacja o spisach wyborców - do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria (Informacja_spis_wyborcow_Wybory_SS_13_10_2019.pdf - 339.565 KB)
Data publikacji: 2019-09-23 09:30:57 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o spisach wyborców - do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria
Postanowienie Komisarza ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (Postanowienie_komisarza_o_ObKW_Komisarz_II_Wybory_SS_13_10_2019.pdf - 274.658 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 11:20:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie Komisarza ws. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o pierwszym posiedzeniu ObKW - Wybory SS 13.10.2019 r. (Informacja_o_pierwszym_posiedzeniu_ObKW_Wybory_SS_13_10_2019.pdf - 402.545 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 13:03:47 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o pierwszym posiedzeniu ObKW - Wybory SS 13.10.2019 r.
Postanowienie Nr 162/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Bogoria (1569492918_5_BOGORIA_zmiana_w_OKW_nr_4.pdf - 106.786 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 13:54:04 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: Postanowienie Nr 162/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Bogoria
Informacja - aktualne składy OKbW - Wybory Sejm Senat 13.10.2019 r. (Informacja_aktualne_sklady_ObKW_Wybory_SS_13_10_2019.pdf - 323.244 KB)
Data publikacji: 2019-09-30 09:33:22 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja - aktualne składy OKbW - Wybory Sejm Senat 13.10.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl