Uchwały z dnia 30 września 2019 r.
Uchwały z dnia 30 września 2019 r.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XII/92/2019 (Uchwala.XII.92.2019.pdf - 94.654 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 12:58:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XII/93/2019 (Uchwala.XII.93.2019.pdf - 184.823 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 12:59:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
Uchwała Nr XII/94/2019 (Uchwala.XII.94.2019.pdf - 770.745 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 12:59:53 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria
Uchwała Nr XII/95/2019 (Uchwala.XII.95.2019.pdf - 12794.346 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 13:00:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria i dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogoria
Uchwała Nr XII/91/2019 (Uchwala.XII.91.2019.pdf - 708.516 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 12:35:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl