OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 24.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dn. 24.09.2019 r.

Obwieszczenie SKO Kielce z dnia 24.09.2019 r.


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl