Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty

Uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat  od 2013 roku umieszczone są w BIP

"Zbiór aktów prawa miejscowego"


Załączone pliki:
Uchwała (U C H W Nr 166.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2007-01-29 11:27:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: Uchwała Nr XVII/166/04 Rady Gminy w Bogorii w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XVI/80/07 (2007_UP_80.pdf - 64.307 KB)
Data publikacji: 2007-12-31 08:13:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytkowników rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Uchwała Nr XVIII/103/08 (2008_UOiP_103.pdf - 65.743 KB)
Data publikacji: 2008-06-04 10:55:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów Komunalnych
Uchwała Nr XXVI/154/08 (2008_U_154.pdf - 58.236 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:50:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2009 r.
Uchwała Nr XXVI/155/08 (2008_U_155.pdf - 70.606 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:51:36 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/156/08 (2008_U_156.pdf - 102.389 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 10:52:21 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIII/140/08 (2008_U_140.pdf - 64.803 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 12:11:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wprowadzenia dopłaty do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
Uchwała Nr XXVII/167 (2008_U_167.pdf - 59.124 KB)
Data publikacji: 2009-01-08 12:18:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do uchwały Nr XXVI/155/08 w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/168/08 (2008_U_168.pdf - 79.836 KB)
Data publikacji: 2009-01-08 12:19:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XXVI/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/250 (2009_U_250.PDF - 67.317 KB)
Data publikacji: 2009-11-04 14:08:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXVIII/264/09 (2009_U_264.PDF - 65.091 KB)
Data publikacji: 2009-12-02 08:45:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVIII/254/09 (2009_U_254.PDF - 73.061 KB)
Data publikacji: 2009-12-01 13:58:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVIII/255/09 (2009_U_255.PDF - 81.948 KB)
Data publikacji: 2009-12-01 13:58:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLIII/300/10 (2010_U_300_taryfy.pdf - 64.681 KB)
Data publikacji: 2010-07-13 10:01:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Uchwała Nr XLV/312/10 (2010_U_312.pdf - 415.205 KB)
Data publikacji: 2010-07-30 14:37:24 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbirowe odprowadzenie śścieków w części dotyczącej stawki opłaty abonamentowej
Uchwała Nr VI/54/2011 (2011_U_54.pdf - 76.394 KB)
Data publikacji: 2011-05-25 11:59:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
Uchwała Nr VI/55/2011 (2011_U_55.pdf - 274.267 KB)
Data publikacji: 2011-05-25 12:01:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl