Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

Dyrektor - Anna Niziałek

Wicedyrektorzy: Dorota Nowakowska, Beata Wiśniewska

ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria

tel: (15) 867-40-26

e-mail: pspbog@gazeta.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii został utworzony z dniem 1 września 2019 r. na mocy Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 kwietnia 2019 r. W skład zespołu weszły dotychczasowe jednostki organizacyjne: Publiczna Szkoła Podstwowa w Bogorii, Publiczne Przedszkole w Bogorii z oddziałami w Kiełczynie i Moszynach, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii oraz nowo utworzona Szkoła Branżowa I Stopnia w Bogorii.

  • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2023 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2023 pod adresem:

https://bip.bogoria.pl/page.php?id=1524

- Bilans jednostki za 2023 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok

- Załącznik do Informacja dodatkowa za 2023 rok

- Rachunek zysków i strat za 2023 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2022 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2022 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1409

- Bilans jednostki za 2022 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2022 rok

- Załącznik do Informacja dodatkowa za 2022 rok

- Rachunek zysków i strat za 2022 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2021 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2021 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1286

- Bilans jednostki za 2021 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok

- Rachunek zysków i strat za 2021 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2020 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2020 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=1102

- Bilans jednostki za 2020 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok

- Rachunek zysków i strat za 2020 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=938

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok


DAWNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=942

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=764

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Liceum Ogólnokształcące w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=944

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Liceum Ogólnokształcące w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=768

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 

  • PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGORII

Następujące dokumenty dotyczące Publiczne Przedszkole w Bogorii za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=945

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Następujące dokumenty dotyczące Publiczne Przedszkole w Bogorii za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=769

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl