Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku
Załączone pliki:

Anna Gawlik-Maj - Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej
(Gawlik_A 1.pdf - 1460.709 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:23:29 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Ewa Włoch - Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej
(Wloch_E 1.pdf - 1625.163 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:24:55 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Teresa Skowron - Inspektor
(Skowron_T 1.pdf - 1541.7 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:25:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Aldona Orzech - Podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej
(Orzech_A 1.pdf - 960.902 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:26:49 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Anna Mianowska - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
(Mianowska_A 1.pdf - 1063.644 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:27:52 Redaktor: Monika Pyza

Opis: Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl