2008 r.
Zaproszenie do składania ofert

Załączone pliki:
Zaproszenie do składania ofert (2008_IS_Z.pdf - 312.223 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:50:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: do Programu Integracji Społecznej
Załącznik Nr 1 Wzór oferty (2008_IS_W_Tech_Fin.doc - 75.776 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:55:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP
Wzór umowy (2008_IS_Wzor_umowy.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:57:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: na świadczenia usług społecznych
Wzór porozumienia (2008_IS_Wzor_porozumienia.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:58:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków PPWOW
Wzór sprawozdania (2008_IS_Wzor_sprawozdania.doc - 46.592 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:59:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: z realizacji usług
Zmiana terminu (2008_IS_Zmiana_terminu.pdf - 56.281 KB)
Data publikacji: 2008-06-18 12:30:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SPOTKANIA DLA ZAINTERESOWANYCH, POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl