Zamawiajacy: Jad這dajnia Gminna w Bogorii

Adres: ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria
Kontakt: tel. 15 867 40 07, fax.
E-mail: , Strona www:

Przedmiot przetargu:
Jad這dajnia Gminna w Bogorii: Dostawa produkt闚 spo篡wczych do Jad這dajni Gminnej w Bogorii OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

Numer ID: 308, data publikacji przetargu: 2020-12-16 15:16:11Og這szenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-12-29 23:07:42)

Wynik postepowania:

Bogoria 29.12.2020 r.

Og這szenie nr 510557154-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Jad這dajnia Gminna w Bogorii: Dostawa produktów spo篡wczych do Jad這dajni Gminne

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe
Og這szenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych:
tak
Numer og這szenia: 767802-N-2020
Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

 

Post瘼owanie zosta這 przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Niezgoda ul. Warszawska 34 lok. 313 25-312 Kielce
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Jad這dajnia Gminna w Bogorii, Krajowy numer identyfikacyjny 26044190300000, ul. Ul. Rynek  7, 28-210  Bogoria, woj. 鈍i皻okrzyskie, pa雟two Polska, tel. 15 867 40 07, e-mail jadlodajnia.bogoria@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:
Dostawa produktów spo篡wczych do Jad這dajni Gminne
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów spo篡wczych do Jad這dajni Gminnej w Bogorii. Adres dostawy: Jad這dajnia Gminna w Bogorii ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria. 2. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia okre郵a za陰cznik nr 1 (od 1a do 1h) do SIWZ – formularz cenowy, zawieraj帷y tabele asortymentów zada 1-9. Zestawienie asortymentu w tabelach zawiera opis asortymentu, jednostk miary i maksymalne zapotrzebowanie na produkty w okresie trwania umowy.
II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie by這 podzielone na cz窷ci:
tak
II.5) Gówny Kod CPV: 15800000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 15800000-6, 15200000-0, 15300000-1, 03200000-3, 15400000-2, 15600000-4, 03142500-3, 15500000-3, 15810000-9, 15100000-9, 15112000-6, 15331170-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZ呇 NR: 1   
NAZWA: Ró積e produkty spo篡wcze
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 35695.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Barbara Korytnicka FHU "KOBAT"
Email wykonawcy: kobat@lewiatankielce.pl
Adres pocztowy: Jurkowice 33 28-210
Kod pocztowy: 28-210
Miejscowo嗆: Jurkowice
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 51620.71
Oferta z najni窺z cen/kosztem 51620.71
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 51620.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 2   
NAZWA: Mi瘰o, drób, w璠liny
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 129698.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zak豉d Uboju Zwierz徠 Rze幡ych i Produkcja W璠lin Barbara Ada
Email wykonawcy: slawada@op.pl
Adres pocztowy: Sichów Du篡 12a 28-236 Rytwiany
Kod pocztowy: 28-236
Miejscowo嗆: Rytwiany
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 100073.09
Oferta z najni窺z cen/kosztem 100073.09
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 113265.15
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 3   
NAZWA: Pieczywo
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 10797.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Gminna Spó責zielnia 'Samopomoc Ch這pska"
Email wykonawcy: gsklim@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Rynek 16 27-640 Klimontów
Kod pocztowy: 27-640
Miejscowo嗆: Klimontów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 11525.30
Oferta z najni窺z cen/kosztem 11525.30
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 13201.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 4   
NAZWA: Mro穎nki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 33258.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: 'INTERPOLAR" Magdalena Markiewicz
Email wykonawcy: interpolar.kielce@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wiejska 55 25-319 Kielce
Kod pocztowy: 25-319
Miejscowo嗆: Kielce
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 32557
Oferta z najni窺z cen/kosztem 32557
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 39683.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 5   
NAZWA: Warzywa i owoce
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 31100.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Us逝gowa Andrzej Wójcik
Email wykonawcy: agata-wojcik6@wp.pl
Adres pocztowy: Por帳ki 105 26-004 Bieliny
Kod pocztowy: 26-004
Miejscowo嗆: Bieliny
Kraj/woj.:

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 26174.75
Oferta z najni窺z cen/kosztem 26174.75
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 26174.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 6   
NAZWA: Ró積e przyprawy
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 3382.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Barbara Korytnicka FHU "KOBAT"
Email wykonawcy: kobat@lewiatankielce.pl
Adres pocztowy: Jurkowice 33 28-210 Bogoria
Kod pocztowy: 28-210
Miejscowo嗆: Bogoria
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 7238.98
Oferta z najni窺z cen/kosztem 7238.98
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 7238.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 7   
NAZWA: Nabia
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 14358.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Barbara Korytnicka FHU "KOBAT"
Email wykonawcy: kobat@lewiatankielce.pl
Adres pocztowy: Jurkowice 33 28-210 Bogoria
Kod pocztowy: 28-210
Miejscowo嗆: Bogoria
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 17651.75
Oferta z najni窺z cen/kosztem 17651.75
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 17651.75
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 8   
NAZWA: Jaja
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 2865
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Barbara Korytnicka FHU "KOBAT"
Email wykonawcy: kobat@lewiatankielce.pl
Adres pocztowy: Jurkowice 33 28-210 Bogoria
Kod pocztowy: 28-210
Miejscowo嗆: Bogoria
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 2865
Oferta z najni窺z cen/kosztem 2865
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 2865
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZ呇 NR: 9   
NAZWA: Ziemniaki
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 21000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Lech Zbigniew
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ceber 28 28-210 Bogoria
Kod pocztowy: 28-210
Miejscowo嗆: Bogoria
Kraj/woj.: 鈍i皻okrzyskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 10500
Oferta z najni窺z cen/kosztem 10500
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 14000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta zdoby豉 maksynaln ilo嗆 punktów
 
/-/ Kierownik Jad這dajni Gminnej w Bogorii
 Statystyki bie膨cego przetarguWy鈍ietle: 761
Wprowadzi do systemu: Marcin Surma雟ki, data: 2020-12-16 15:16:11
Opublikowa: Marcin Surma雟ki, data publikacji: 2020-12-16 15:30:58

Urz康 Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl