Archiwalna wersja strony: 2022 rok

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii - 2022 rok
Data archiwizowania: 2022-06-09 14:58:54
2022 rok
2022 rok
Załączone pliki:

Karta informacyjna 1/2022
(Karta_informacyjna_1_2022.pdf - 401.312 KB) Data publikacji: 2022-04-28 14:27:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603

Karta informacyjna 2/2022
(Karta_informacyjna_2_2022.pdf - 588.863 KB) Data publikacji: 2022-05-31 14:50:01 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl