Archiwalna wersja strony: Oświata

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii - Oświata
Data archiwizowania: 2007-09-03 09:38:55
Oświata

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dyrektor - Jan Kubalski

W skład Zespołu wchodzi: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

28-210 Bogoria, ul Staszowska 12

[tel: 015 867-40-26 - gimnazjum, 015 867-44-37 - liceum]

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Dyrektor - Maria, Lucyna Irek

28-210 Bogoria, ul. Staszowska 10

[tel: 015 867-71-11]

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Dyrektor - Zofia Adamczyk

28-210 Bogoria, Niedźwiedź 24

[tel: 015 867-71-11]

 

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Dyrektor- Zofia, Teresa Piotrowska

28-210 Bogoria, Szczeglice 48

[tel: 015 860-31-21]

 

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Dyrektor - Maria, Barbara Nowak

28-210 Bogoria, Jurkowice 80

[tel: 015 867-52-10]

 

Publiczne Przedszkole

Dyrektor - Ewa, Wioletta Bujak

28-210 Bogoria, ul. Południowa 2

[tel: 015 867-40-11]

w skład przedszkola wchodzi oddział przedszkola w Moszynach i Kiełczynie

 Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl