Archiwalna wersja strony: 2013

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii - 2013
Data archiwizowania: 2015-04-10 12:30:28
2013
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria stan na 31.12.2013


Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl