Archiwalna wersja strony: Dom Pomocy Społecznej

Urząd Gminy Bogoria - Dom Pomocy Społecznej
Data archiwizowania: 2020-06-05 11:35:43
Dom Pomocy Społecznej

w Pęcławicach Górnych

Dyrektor - Anna Krasa

tel. 724 558 854

Następujące dokumenty dotyczące Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Budżet > 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=726

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowo do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysku i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl