Ogłoszenie wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego - sprzedaż pojazdów stanowiących własność Gminy Bogoria

2020-06-19 15:28:04 Ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego - sprzedaż pojazdów stanowiących własność Gminy Bogoria

Ogłoszenie o wyniku II przetargu - sprzedaż pojazdów - Bogoria 19.06.202 r.

Zobacz również: