Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii - Referent, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

2020-12-31 12:19:02 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii - Referent, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

>>> Informacja o wyniku naboru <<<

Wynik naboru - Referent ds. podatków i opłat - 31.12.2020 r.

Zobacz również: